Tag Archive for แต่งภาพ

แต่งภาพแบบ ง่าย ๆ ด้วย DPP (Digital Photo Professional)

แต่งภาพที่เรียบง่ายด้วย DPP (Digital Photo Professional) … จับ Nikon Capture ซึ่งเป็นที่มีประสิทธิภาพสูง ข้อดีของการใช้โปรแกรมของกล้องแบรนด์ตัวเองเองเป็นที่เป็นสีที่ถูกต้อง

http://doartdee.com/dpp.php

PhotoScape : แต่งภาพสวยด้วยของฟรี

วีดีโอสอนแต่งกรอบ PhotoScape สวยๆ อย่างคร่าวๆจาก Youtube.com

PhotoScape: แต่งภาพสวยด้วยของฟรี ปรับแต่งโดยใช้รูปภาพของคุณ หลังจากที่ผมเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเวลานาน แต่ผมเอง ฉันคิดว่ามันบล็อกเกี่ยวกับชีวิตของโปรแกรมนี้ให้ฉัน