X

โฟโต้ชอป

โปรแกรมโฟโต้ชอปเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะนักออกแบบแต่งรูปในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี แทบจะมีกันทุกคน

เทคนิคการแต่งรูป Photoshop Curves

ก่อนหน้านี้ได้แนะนำเ…