X

เทคนิคการแต่งรูป Photoshop Curves

เทคนิคการแต่งรูป Photoshop Curves

ก่อนหน้านี้ได้แนะนำเครื่องมือแต่งภาพหลายๆอย่างในการ

ปรับแต่ง ซึ่งจะอยู่ในหัวข้อ การปรับแต่งรูปละสีสรรของภาพ

ด้วย Photoshop ซึ่งมีบางคนอาจมีคำถามว่า จะมีขั้นตอน

อย่างไรบ้างในการเลือกใช้แต่ละคำสั่ง

วันนี้มาแนะนำขั้นตอนการทำน่าจะดีกว่า ลองทำตามดูได้เลย

นะครับ ทดสอบด้วย Adobe Photshop CS5 (สำหรับเวอร์ชั่น

อื่นๆ ก็สามารถทำตามได้เช่นกัน แต่คำสั่งอาจจะอยู่ไม่ตรง

ตำแหน่งเดียวกันนะ)

เทคนิคการแต่งรูป Photoshop Curves

วิธีการปรับแต่งแสงด้วยคำสั่ง Curves

เปิดไฟล์ของภาพที่มีปัญหาด้านความสว่างขึ้นมาด้วย

Photoshop

คลิกเมนู Images เลือก Adjustments คลิกเลือกคำสั่ง

Curves

จะได้หน้าตา Curves

เทคนิคการแต่งรูป Photoshop Curves

คลิกที่เส้นทแยงมุม ตรงกลาง จะพบจุดสีดำ

ลากจุดสีดำนี้ไปด้านบน ซึ่งจะทำให้ภาพสว่างขึ้น

ถ้าภาพของคุณสว่าง (Over) ให้ลากไปด้านล่าง ซึ่งก็จะทำใน

ทางตรงข้ามหรือทำให้ภาพมืดลง

จะปรับลากมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับปัญหาของแสงของภาพ

แต่ละภาพครับ

ภาพบางภาพที่มีปัญหาเรื่องแสง อาจจำเป็นต้องสร้างจุดสีดำที่

เส้นทแยงมุมมากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้แสงมีความมืดหรือสว่างที่

เหมาะสมมากขึ้น อันนี้ต้องทดสอบกันน่ะครับ แล้วแต่ภาพ

ต้นฉบับครับ

เทคนิคการแต่งรูป Photoshop Curves

อย่างไรก็ตามสำหรับคำสั่งอื่นๆ เช่น Brightness/Contrast,

Levels เป็นต้น ก็มีแนวทางในการปรับสีของภาพที่ใกล้เคียง

กัน แต่ต้องดูภาพต้นฉบับเป็นหลักก่อนว่า มีปัญหาของแสงใน

ลักษณะใด

เป็นการใช้เคลิฟและการใช้เบรนนิ่งออฟชั่นในการสร้างภาพ

หน้าปกในแบบ Photoshop Curves Art ตามสไตล์ ตัวคุณ

Categories: โฟโต้ชอป
แต่งรูปออนไลน์: <strong>แต่งรูปออนไลน์</strong> ง่ายๆ แนะนำเว็บไซด์ <strong>โปรแกรมแต่งรูป</strong> มากมายผ่านเว็บ ง่ายๆ แค่คลิ๊ก