X

การตกแต่งภาพถ่าย ด้วย Photoshop CS5

Photoshop CS5

จากที่มีการพัฒนาโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และ

Adobe Photoshop CS4 ทำให้มีการเพิ่มการที่หลากหลาย

เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่หมดปัญหาการใช้งานที่ยังพบได้ในหลายๆ

เรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่หน้าต่างโปรแกรม error ขณะที่ใช้

Brush , การใช้งานที่ล่าช้าเมื่อมีการประยุกต์การใช้งานใน

หลายๆฟังชั่น

ดังนั้นค่ายต้นสังกัดของ Photoshop จึงได้ทำการแก้ไขเพื่อ

ปัญหาต่างๆที่พบรวมถึงการเพิ่มฟิวเตอร์ลูกเล่นต่างๆเข้าไป จึง

เกิดเป็น Adobe Photoshop CS5 ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ทั้งในด้านการใช้งานและการตกแต่งที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟ็คมาก

เลยก็ว่าได้

สำหรับ Adobe Photoshop CS5 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจาก

Adobe Photoshop CS4 ในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น

หน้าต่างการใช้งาน รูปแบบการใช้งานที่เต็มไปด้วยฟังชั่นที่

หลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผมจะขอสรุปเป็นข้อๆดังนี้

ครับ

การตกแต่งภาพถ่าย ด้วย Photoshop CS5

1.ลักษณะการแสดงผลหน้าจอของโปรแกรมที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้

หากท่านลองเปรียบเทียบหน้าตาของ Photoshop CS4 กับ

Photoshop CS5 ก็คงจะไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไร แต่ทั้งนี้

รูปแบบของหน้าจอได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งหน้าตาของ

Photoshop CS5 นั้นยังจะคงรูปแบบที่มีความหรูหรา สะอาด

เรียบง่ายและเน้นการใช้งานที่รวดเร็วเช่นเคย

2.การปรับปรุง HDR (High Dynamic Range)ให้เหมาะสม

กับการแต่งภาพให้มีความคมชัด สามารถปรับโทนแสง รวม

ถึงปรับองค์ประกอบของภาพให้ดูดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งHDR ใน

Photoshop CS5 นั้นเหมาะสมกับนักถ่ายภาพ เพื่อใช้สำหรับ

ปรับแต่งภาพให้สมบูรณ์ขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การตกแต่งภาพถ่าย ด้วย Photoshop CS5

3.Lens Correctionsเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เหมาะกับการ

แก้ไขไฟล์ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพแล้วภาพดังกล่าวนั้นไม่

สมบูรณ์ ท่านต้องการแก้ไข ท่านสามารถเลือกใช้งานได้ในเมนู

Lens Correctionsซึ่งเมนูLens Corrections

จะสามารถเปลี่ยนไฟล์ RAW ไปเป็น Jpeg โดยใน

Photoshop CS5 จะรวบรวมวิธีการแก้ไขไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ท่านก็เพียงทำการเลือกการแก้ไขไฟล์ให้เหมาะกับการใช้งาน

และนำภาพที่ได้ไปแก้ไขในเมนู Filler ต่อไป

ทั้งสามการใช้งานที่เพิ่มเข้ามาในAdobe Photoshop CS5

นั้นเหมาะสำหรับนักถ่ายภาพที่อยากปรับแต่งภาพของคุณให้มี

ความสวยงามแปลกใหม่ยิ่งขึ้นหากคุณกำลังหาโปรแกรมที่มี

เมนูการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของคุณในทุกๆด้าน

ขอแนะนำให้คุณลองใช้ Adobe photoshop CS5 ดูครับผม

เชื่อว่าโปรแกรมนี้จะสามารถทำให้ภาพถ่ายของคุณดูดีขึ้นด้วย

เวลาไม่ช้า

Categories: เว็บแต่งรูป
แต่งรูปออนไลน์: <strong>แต่งรูปออนไลน์</strong> ง่ายๆ แนะนำเว็บไซด์ <strong>โปรแกรมแต่งรูป</strong> มากมายผ่านเว็บ ง่ายๆ แค่คลิ๊ก
Related Post