แต่งภาพแบบ ง่าย ๆ ด้วย DPP (Digital Photo Professional)

แต่งภาพที่เรียบง่ายด้วย DPP (Digital Photo Professional) … จับ Nikon Capture ซึ่งเป็นที่มีประสิทธิภาพสูง ข้อดีของการใช้โปรแกรมของกล้องแบรนด์ตัวเองเองเป็นที่เป็นสีที่ถูกต้อง

http://doartdee.com/dpp.php

Comments are closed.